Műszeres háttér

Fehérjekrisztallográfia: szerkezetalapú hatóanyag-feljesztés

Prolil-oligopeptidáz krisztallográfiás vizsgálata (együttműködés: Chinoin) A tanulás, memóriafolyamatok és a hangulat szabályozásához köthető prolin tartalmú neuropeptideket bont el. Feltételezett szerepe van a depresszióban és a vérnyomás szabályozásában.

R-Pro-(dekarboxi-Pro) típusú inhibitorok vizsgálata, szerkezet-hatás összefüggések: Az R-csoport összekötő láncának optimális hossza az R gyűrűrendszerének alkatától függ.

Kánai K. és mtsai. J. Med. Chem. (2008) 51: 7514-7522
Kep1Kep2

Szerkezet-funkció összefüggések megállapítása fehérjekrisztallográfia és molekulamodellezés segítségével

C1-inhibitor krisztallográfiás vizsgálata (együttműködés: Enzimológiai Intézet) A gyulladásos folyamatok fő gátlószere a vérben. Hiánya potenciálisan halálos betegséget, örökletes angioödémát okoz.

A C1-inhibitor heparin-kötőhelyének felderítése a fehérje-szerkezet segítségével.

A heparin C1-inhibitor/szerin-proteáz reakciót gyorsító hatásának magyarázata: szendvics mechanizmus.

Beinrohr L. és mtsai. J. Biol. Chem. (2007) 282: 21100 - 21109
Kep3

Fehérjék ligandumkötésének atomi szintű jellemzése

Kalmodulin-antagonista komplexek krisztallográfiás és NMR vizsgálata (együttműködés: Enzimológiai Intézet).
Különböző szerkezeti családokba tartozó ligandumok számára a kalmodulin különböző aminosavjai segítségével alakítja ki a kötőhelyeket. A kontaktusok többsége hidrofób. A szerkezetek rávilágítanak arra, hogy az első két ligandum miért kompetitív antagonista, és a KAR-2 miért nem.

Horváth I. és mtsai. J. Biol. Chem. (2005) 280: 8266-8274
Harmat V. és mtsai. J. Mol. Biol. (2000) 297: 747-755
Vértessy B.G. és mtsai. Proteins: Struct. Funct. Gen. (1997) 28: 131-134

Kep5

Gyógyszerjelölt peptidek dinamikájának, szerkezetének és stabilitásának vizsgálata NMR-módszerekkel

A penetratinnak, szerepe lehet gyógyszermolekulák sejtmagba való transzportjában. Szerkezet-hatás összefüggések felderítése a természetes forma és mutánsok összehasonlító vizsgálatával.

Egy már klinikai fázisban lévő szomatosztatin analóg, a TT-232 térszerkezet meghatározása vízben hozzájárult a gyógyszerjelölt molekula hatásmechanizmusának jobb megértéséhez.

Simon Á. és mtsai. Biochem. Biophys. Res. Comm. (2004) 316: 1059-1064
Letoha T. és mtsai. J. Mol. Recognit. (2003) 16: 272-279
Czajlik A. és mtsai. J. Pept. Sci. (2002) 8: 151-171 

Kep6Kep7

Fehérjék klónozása, expressziója és kristályosítása

Fehérjeminták előállítása és tisztítása molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával NMR-spektroszkópiai és krisztallográfiai vizsgálatok számára
Izotóp jelölés
Minifehérjék és oligopeptidek expressziója fúziós rendszerekben (fúziós partner: ubiquitin vagy GFP)
Kristályosítás gőzdiffúziós módszerekkel
Nagy áteresztőképességű kristályosítás kristályosító robottal

Kep8Kep9
NMR spektroszkópiai vizsgálatok számára GFP-fúziós rendszerben expresszált 20 aminosavas minifehérje (Tc5b)

Kep10Kep11Kep12
Függő csepp módszerrel növesztett kalmodulin komplex, acilpeptid-hidroláz és MASP-2 kristályok

Biológiailag aktív ferrocén-származékok szintézise

Ferrocenil-szubsztituált tiazolonok, 1,3-tiazinonok, pirimidonok és imidazolonok
Biológiailag aktív ferrocenil-kalkon és ferrocenil-pirazol származékok. Citosztatikus hatás (IC50 1-5 mM) HL-60 sejtvonalon in vitro kísérletekben

Miklán Zs. és mtsai. Biopolymers (Pept. Sci.) (2007) 88: 108-114
Zsoldos-Mády V. és mtsai. ChemMedChem (2006) 1:1119-1125

Kep13Kep14

Kismolekulás krisztallográfia: abszolút konfiguráció meghatározása, molekuláris felismerés tanulmányozása, szerkezet-aktivitás összefüggések

A szilárd-oldat képződés a királis elválasztás során (együttműködés: Chinoin)
Aminopiridazionon regioizomerek (együttműködés: SOTE)
Parkinson-kór ellenes gyógyszer metabolitja (együttműködés: Chinoin)

Anwair M.A.S. és mtsai. J. Agricult. Food. Chem. (2003) 51: 5262-5270
Barabás O. és mtsai. Tetrahedron-Asymm.(2000) 11: 4061
Simon K. és mtsai. Acta Cryst C54 (1998) 811-813

Kep15Kep16

Fő kutatási területek:

  • Fehérjék szerkezete, dinamikája és kölcsönhatásai (fehérjekrisztallográfia, fehérje-NMR, egyéb spektroszkópiai módszerek)
  • Fehérje építőkövek szerkezete és dinamikája (kvantumkémiai és spektroszkópiai módszerek)
  • Szerkezetalapú hatóanyag-fejlesztés
  • Biotechnológiai és kémiai szintézisek
  • Kismolekulás krisztallográfia

letölthető összefoglaló (.pdf)