in spectra

NMR, ECD,
VCD, FTIR, ...

Bővebben

in crystal

krisztallográfia,

röntgen diffrakció,...

Bővebben

in silico

bio-informatika, alkalmazott QM, molekula modellezés

Bővebben

in vivo/in vitro

biotechnológia, fehérje gyártás, 

preparatív munka, klasszikus szintézis,..

Bővebben

Bemutatkozás

Dsc 0059

Számos hazai és külföldi kutatócsoporttal működünk együtt a szerves kémia, a molekuláris biológiai és biokémiai különböző területén. Több ELTE központú, egyetemeket és kutatóintézeteket összekapcsoló, akár országos szintű pályázatot vezetünk, mint például a MedInProt, HunProtExc, vagy a SzintPlusz Kiválósági Programok. Foglalkozunk cukor-aminosavak totálszintézisével, béta-peptidek konformáció vizsgálatával, foldamerek előállításával, a II-típusú cukorbetegség gyógyításában használt Exendin-4 típusú GLP-1 analógok expressziójával és szerkezetvizsgálatával, az Alzheimer-kór molekuláris hátterének mélyebb megértését célzó kutatásokkal, vagy a tumoros megbetegedésekben fontos szerepet betöltő kRas jelátviteli fehérje térszerkezetvizsgálatával. Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot, a kutatás iránt érdeklődő hallgatót vagy vendégkutatót.

P1030653Csoport 1

Híreink

 • Nagy affinitású kötődés egy flexibilis fehérje-fehérje komplexben: kalmodulin-melittin komplex szerkezetvizsgálata

  A kalmodulin és melittin kölcsönhatását elterjedten alkalmazzák új módszerek kidolgozásának teszt rendszereként, és referenciaként kalmodulin kölcsönhatásvizsgálatokban – azonban a komplex kölcsönhatási mintázatára vonatkozó eddigi tanulmányok ellentmondásos eredményre vezettek. Ennek a kölcsönhatásnak a feltérképezését tűztük ki célul. Krisztallográfiai vizsgálatokkal többféle kötődési módot azonosítottunk, MD szimulációkkal pedig bizonyítottuk, hogy ezek átalakulnak egymásba: „csúszkáló” kötődési móddal, cserélődő kölcsönhatásokkal valósul meg a nanomólos affinitású kötődés.
  A publikáció bekerült az „Editors' Pick Selection” válogatásba a Journal of Biological Cheimstry folyóiratnál.

 • A KRasG12C kovalens fragmentum feltérképezése új kemotípusokat mutatott ki

  A KRas G12C mutáns specifikus kovalens inhibitorokat terveztünk és állítottunk elő. Egy kovalens elektrofil fragmens-könyvtárat készítettünk, amely molekulavázait mintegy 40 különböző elektrofil funkcióscsoporttal láttunk el és céloztuk így meg a Cys12-t azért, hogy megfelelő vezérmolekulákat tudjunk azonosítani. A szűrés Ellman-féle szabad tiol, fehérje NMR és sejtéletképességi vizsgálatokon alapult. Két potenciális inhibitort azonosítottunk.

  Eredményünk a European Journal of Medicinal Chemistry-ben olvasható.

 • Egy emlős szerin proteázt gátló karbapenem antibiotikum: az acilaminoacil peptidáz-meropenem komplex szerkezete

  Krio-elektronmikroszkópia segítségével meghatároztuk az emberi szervezetben is megtalálható, a fehérjék minőségbiztosítási folyamataiban jelentős szerepet játszó acilpeptid-hidroláz enzim modelljének szerkezetét. Legjobb tudomásunk szerint ez az első olyan szerkezetet, amiben
  egy antibiotikum (a meropenem) molekula teljes gátló hatást fejt ki egy emlős fehérjén.
  A közlemény a hét választása (Pick of the Week) lett és címlapra került.

  Eredményünk a Chemical Science-ben olvasható: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/SC/D2SC05520A

 • további hírek

Közleményeink