in spectra

NMR, ECD,
VCD, FTIR, ...

Bővebben

in crystal

krisztallográfia,

röntgen diffrakció,...

Bővebben

in silico

bio-informatika, alkalmazott QM, molekula modellezés

Bővebben

in vivo/in vitro

biotechnológia, fehérje gyártás, 

preparatív munka, klasszikus szintézis,..

Bővebben

Bemutatkozás

Csoport 2024.Aprilis

A Hun-Ren-ELTE Molekulamodellező Kutatócsoport és a Szerkezeti Kémia és Biológiai Laboratórium az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, a Kémiai Intézetben működik. Számos hazai és külföldi szerkezetkutató munkacsoporttal működünk együtt a szerves kémia, a peptidkémia, a molekuláris biológiai és biokémiai különböző területein azért, hogy jobban megértsük a mikrokozmosz csodálatos ám a szem elől elrejtett világát. Olyan szintetikus platformot működtetünk és fejlesztünk, amely magába foglal egy áramlásos kémián alapuló, polipeptidek és fehérje domének szintézisére alkalmas rendszert, illetve részben jelöletlen, részben 15N és 13C izotópjelölt fehérjék előállítására alkalmas fermentor-reaktort.
Témáink között vannak térszerkezet orientált projektek: mint például a foldamer kutatás, az önszerveződő és reverzibilis amiloidképződés megértése, a nem-természetes aminosavak és cukor-aminosavak totálszintézise, a polipeptidek és fehérje domének kémiai szintézise. Vannak betegségek gyógyítását elősegítő hatóanyagok és molekulák előállítását célzó projektjeink. Ezek keretében foglalkozunk a II-típusú cukorbetegség gyógyításában használt - Exendin-4 típusú, - GLP-1 analógokkal, az Alzheimer-kór molekuláris hátterének mélyebb megértésével, a tumoros megbetegedésekben fontos szerepet betöltő kRas jelátviteli fehérjével, antibiotikumok hatásmechanizmusával és egyes gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások mélyebb megértésével. Fehérjemodellezési munkáink során bioinformatikai, molekulamodellezései, hatóanyag tervezési és alkalmazott kvantumkémiai feladatokat is sikerrel oldunk meg.
Az elmúlt évtizedben több, ELTE központú együttműködést és pályázatot vezettünk azért, hogy a nagyfelbontású szerkezetvizsgálatok olyan fontos eszközeit mint az NMR-spektroszkópia, a röntgen-krisztallográfia és a krio elektronmikroszkópia adta lehetőségeinket a legmagasabb szinten és hatékonya tudjuk művelni, tudásunkat másokkal megosztani, ipari partnerekkel együttműködni. (MedInProt, HunProtExc, vagy a SzintPlusz Kiválósági Programok, iNEXT-Discovery H-2020, stb.)
Nyitott gondolkozású, lelkes csapatunk szeretettel várja a diákokat és örömmel kooperál minden érdeklődő kutatóval.

P1030653Csoport 1

Híreink

 • Medzihradszky Kálmán előadói díj

  Büszkék vagyunk arra, hogy az MTA Peptidkémiai, illetve NMR Munkabizottsági üléseken, illetve a MKE KeMoMo-QSAR rendezvényen kollégáink nagy számban és sikeresen vettek idén májusban részt. Külön gratulálunk Ferentzi Kristóf PhD hallgatónknak azért, hogy idén a zsűri neki ítélte a Medzihradszky Kálmán előadói díjat.

 • Highlighting Organic Chemistry in Hungary

  Az Európai Kémiai Társaság által szervezett „Highlighting Organic Chemistry in Hungary” rendezvényen hét magyar kutatócsoport kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Büszkék vagyunk erre a lehetőségre, mely nagy megtiszteltetés a számunkra. A felvett előadások itt ( https://youtu.be/QUdajUBbjk0 ) érhetők el, ahol a rövid bevezető után, a 12 és 43 perc között látható néhány aktuális kutatási témánkat összefoglalója.

  Kép

 • Új, áramlásos peptidkémiai cikkünk jelent meg!

  Hosszabb polipeptidek (58-76 aminosav) szintézisét valósítottuk meg áramlásos peptidkémiai módszerekkel.

  Synthesis of small protein domains by automated flow chemistry

 • további hírek

Közleményeink