A fehérje feltekeredés alapkérdései

A 72973 jelű OTKA pályázat keretében a fehérjefeltekeredés olyan alapkérdéseit vizsgáltuk, mint a feltekeredés, a letekeredés és az aggregáció különböző formái.

Kutatásaink során a fehérjefeltekeredés egységes elveit kívántuk vizsgálni olyan modellrendszereken, amelyek az általános érdeklődés mellett fontos biológiai folyamatok megértéséhez is hozzájárulnak. Feltekeredett, funkcionálisan rendzetlen, valamint amiloid állapotú rendszereket is vizsgálni kívánunk atomi szintű kísérletes (NMR-spektroszkópia és röntgenkrisztallográfia) és elméleti (kvantumkémiai számítások és bioinformatika) módszerekkel.
A kiválasztott fehérjéktérszerkezetét és dinamikáját is vizsgálni kívánjuk, majd ennek alapján új variánsokat tervezünk, és ezeket ismét jellemezzük. A vizsgálni kívánt modellrendszerek között megtalálhatóak minifehérjék (Tc5b, SETE, SGCI), funkcionálisan rendezetlen fehérjék (P25, kalpasztatin fragmensek, nagy töltéssűrűségű szekvenciák), különböző méretű fehérjék és domének (CCP és SH2 domének, DLC, dUTPáz) , valamint alfa- és béta-peptidekből felépülő szupramolekuláris képződmények.
Terveink között szerepel olyan szekvenciák tervezése, amelyekben egy-egy mutációval tudjuk fokozatosan eltolni a különböző típusú szerkezetek (feltekerett, rendezetlen, aggregátum) kialakítására való hajlamot.
Eredményeink várhatóan a fehérjefeltekeredés általános elveinek jobb megértésén túl a vizsgált rendszerek konkrét biológiai szerepéről is információt szolgáltatnak majd.