A szerkezeti-dinamika szerepe peptidek és fehérjék kölcsönhatásában

Az élő rendszerek működésének megértése szempontjából elengedhetetlen fontosságú a polipeptidek és fehérjék szerkezet-hatás összefüggésének atomi szintű feltérképezése. A sejtekben jelenlevő sok ezer polipeptid és fehérje specifikus kölcsönhatása biztosítja a létfontosságú folyamatok (pl. jelátvitel, energiahasznosítás, osztódás stb.) hatékony, szinkronizált és eredményes megvalósulását. Most benyújtott pályázatunk az intenzíven kutatott szerkezet-hatás összefüggés (Structure Activity Relationship; SAR) alapkoncepcióját tágítja ki, s a szokásos, térszerkezeteken alapuló kölcsönhatás-vizsgálatok mellett az ugyanezen folyamatokban résztvevő partnermolekulák belső mozgását, illetve a kialakuló komplexekre jellemző dinamikus tulajdonságok jellemzését tűzi ki célul. Az így kibontakozó új irány a Dynamics-Structure-Activity Relationships vagy röviden DSAR (Gáspári & Perczel, ANNUAL REPORTS IN NMR SPECTROSCOPY, 2010, 71). Az ELTE-n 2010-ben üzembe helyezett 700 MHz-es NMR spektrométer, valamint a korábban megszerzett szaktudás és kooperációs hálózat lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalt feladatokat sikerrel oldjuk meg. A pályázatban közel egy tucat polipeptid és fehérjemodul kölcsönhatás/dinamika vizsgálatát tervezzük. Ezek között olyan fontos molekulák szerepelnek, mint a II-es típusú cukorbetegség gyógyítására már ma is használt Exendin 4/GLP1 rendszer, vagy az Alzheimer-kór megértése szempontjából jelentős ön-aggregálódó peptidszekvenciák. A munka alapkutatás jellege mellett a célrendszerek mindegyike valamely fontos biokémiai jelenséghez vagy gyógyszerkutatási alapproblémához kapcsolható.