S_vajdat

Dr. Vajda Tamás D.Sc., ny. egyetemi tanár

Cím: 1518 Budapest 112, Pf.: 32

Szoba: 338

Email:

Telefon: +36 (1) 372-2500 / 1731

Fax: +36 (1) 372-2620

Születési idő: 1928. augusztus 4.

Tanulmányok

 • 1946-1947: József Nádor Műsz. Egyet. Közgazd. Kar Kém. Fiz. tanárképző
 • 1947-1951: Pázmány P. Tud. Egyet. (1950-ig); Eötvös L. Tud. Egyet. [ELTE], okleveles vegyész
 • 1959: Egyetemi doktori cím: „Peptidkötések hasítása vízmentes közegben” [ELTE]
 • 1964-1965: Posztdoktor: Mol. Biofiz. Int. Floridai Állami Egyetem, Tallahasse, USA
 • 1967: A kémiai tudomány kandidátusa (C.Sc.): „Ismétlődő szekvencia-részeket tartalmazó poliaminosavak előállítása és vizsgálata” (enzimaktivitás, ORD spektroszkópia) [MTA]
 • 1969 2 hónap: Carlsberg Kutató Int. Fehérje Labor, Koppenhága, Dánia
 • 1990: A kémiai tudományok doktora (D.Sc.): „Ionhatás a tripszinműködés; -képződés és lebomlás szabályozásában” [MTA]
 • 1992: Egyetemi habilitáció [ELTE]

Oktatási tapasztalatok

 • 1954-1970: Szerves kémiai laborgyakorlat vezetés vegyész és 
 • 1971-1980: biológus hallgatók részére
 • 1972-1994: Szerves Kémia I-II (kötelező tárgy) előadása biológus hallgatóknak
 • 1990-1993: Szerves Kémia I-II (kötelező tárgy) előadása angolul görög hallgatóknak 
 • 2002, 2004: Szerves Kémia I-II (kötelező tárgy) előadása angolul iráni hallgatóknak

Kutatás

 • β-Peptid kötésű poliaminosav szintézise és vizsgálata
 • Heterociklusos kémia: új módszer a piridin-gyűrű közvetlen szubsztituciójárabázikus reagensekkel
 • Peptidkötések szelektiv hasítása hidrogénklorid gázzal, vízmentes közegben
 • Ismétlődő aminosav-szekvenciájú poliaminosavak szintézise és katalitikus, valamint spektroszkópiai (ORD) vizsgálata
 • Enzim-kinetika: szerin-enzimek kinetikai vizsgálata, ionhatás
 • Kriokémia I: befagyasztott oldatban végrehajtott kémiai reakciók
 • Kriokémia II: befagyasztott oldatú oszcillációs reakciók vizsgálata
 • Kriokémia III: aminosavak kiralitásának tanulmányozása krio körülményeknél, a kiralitás abiotikus evolúciója

Publikációk

Legfontosabb Publikációk

 • Tamás Vajda , András Perczel
  The impact of water on the ambivalent behavior and paradoxical phenomenon of the amyloid-β fibril protein
  Biomol. Concepts 8(5-6):213-220. PMIID: 29211680 | DOI: 10.1515/bmc-2017-0027 (2017) Kivonat
 • Tamás Vajda , András Perczel
  The clear and dark sides of water: influence on the coiled coil folding domain
  Biomol.Concepts 7(3):189-195. DOI:10.1515/bmc-2016-0005 | PMID: 27180359 (2016) Kivonat
 • Tamás Vajda , András Perczel
  Role of water in protein folding, oligomerization, amyloidosis and miniprotein
  J. Pept. Sci. 20(10):747-759. | DOI: 10.1002/psc.2671. | PMID: 25098401 (2014) Kivonat
 • Tamás Vajda , Miklós Hollósi
  Freezing effect on chirality amplification of L-asparagine by crystallization of the racemate in preferential condition
  CRYOLETTERS 32: 447-450 | PMID: 22227704 (2011) Kivonat
 • Tamás Vajda , Miklós Hollósi
  Freezing effect on chirality generation of DL-alanine-N-carboxy-anhydride oligomerization in aqueous solution
  Protein Pept. Lett. 14(9):854-858. | DOI: http://dx.doi.org/10.2174/092986607782110275 | PMID: 18045225 (2007) Kivonat