Bodora

Dr. Bodor Andrea PhD.Habil., egyetemi docens

Cím: H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Szoba: 4.104

Email:

Telefon: +36 (1) 372-2500 / 6746

Fax: +36 (1) 372-2620

Születési idő: 1972. március 30.

Születési hely: Kolozsvár

Tanulmányok

 • PhD fokozat, KTH, Stockholm, Svédország, 2002.
 • PhD fokozat, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2000.
 • Okleveles vegyész, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1995.
 • TANULMÁNYUTAK
 • 2009, 1 hónap, Stockholms Universitet, Biofizikai Tanszék, Stockholm, Svédország
 • 2008, 3 hónap, Stockholms Universitet, Biofizikai Tanszék, Stockholm, Svédország
 • 2006-2007, 12 hónap, posztdoktori ösztöndíj, Stockholms Universitet, Biofizikai Tanszék, Stockholm, Svédország
 • 2005, 1 hónap, Leuveni Katolikus Egyetem, Belga-Magyar TÉT, Leuven, Belgium
 • 2005, EMBO kurzus, biomolekulák NMR spektroszkópiája, Bázel, Svájc
 • 2017, 3 hónap KIT, Karlsruhe, Németország

Betöltött tisztségek

NMR Munkabizottság

Peptidkémiai Munkabizottság

MedInProt

Aktuális oktatás

 • Analitikai Kémiai Tanszék:
 • 2016/17-I. MSc Nagyműszeres analitika laboratórium (NMR700); H: 8.00-14.00
 • 2016/17-I. MSc Műszeres analitika laboratórium I (kv1n4an4); Cs:12.00-16.00
 • 2016/17-II. NMR spektroszkópiai alkalmazások (kv2n9i41), Sz: 9.00-11.00 (angol)
 • 2016/17-II. Műszeres analitika kurzus, 1 alkalmas NMR előadás, K:8.00-10.00
 • 2016/17-II. Analitikai kémiai laboratórium vegyészeknek (kv1c4anp), K: 13.00-17.00
 • 2016/17-II. Analitikai kémiai laboratórium kémiatanároknak (kkt5t4403), Cs:8.00-12.00

Oktatási tapasztalatok

 • "NMR mérések elmélete és gyakorlata" választható előadás.
 • "Bevezetés az NMR spektroszkópiába", előadás a műszeres analitikai módszerek kötelező előadássorozaton belül.
 • Laboratóriumi elektrokémiai gyakorlatok elmélete, előadás.
 • Műszeres analitikai kémiai laboratórium (elektrokémia, UV-VIS spektroszkópia, NMR spektroszkópia: 1H, 31P saját fejlesztésű gyakorlatok)
 • Analitikai kémiai gyakorlat vegyészeknek (klasszikus analitika, mennyiségi és minőségi meghatározás)
 • Kvalitatív, kvantitatív analitikai kémiai és műszeres gyakorlatok környezettan szakos hallgatóknak.

KÜLFÖLDI OKTATÁSI TAPASZTALAT

Erasmus oktatói mobilitás keretében NMR kurzusok:

2010, 2011, Bergen University College, Bergen, Norvégia (10 nap)

2014, 2015, Stockholms Universitet, Stockholm, Svédország (10 nap)

Hallgatók

Kutatás

Multinukleáris NMR spektroszkópia alkalmazása biológiai rendszerek tanulmányozásában

 • Fehérje-peptid és fehérje-ligandum kölcsönhatások, kötőhelyek vizsgálata.
 • Enzimkatalizált hidrolízis mechanizmus feltérképezése 31P NMR spektroszkópiával nukleotidok esetében. Fémionok hatása.
 • Rendezetlen fehérjék szerkezetének tanulmányozása
 • Membránmimetikumok NMR spektroszkópiás jellemzése, membránfeherjék viselkedése.

NMR spektroszkópia alkalmazása katalitikus rendszerek tanulmányozásában

 • Reakciómechanizmus feltérképezése és köztitermékek jellemzése.
 • Reakciók ionos folyadékokban, fluortartalmú vegyületek jellemzése.

Publikációk

Legfontosabb Publikációk

Publikációs lista

Díjak

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • OTKA posztdoktor
 • Kajtár Márton díj
 • MKE Nívó díj