Egy emlős szerin proteázt gátló karbapenem antibiotikum: az acilaminoacil peptidáz-meropenem komplex szerkezete

Published 2022. december 15., csütörtök, 12:46

Krio-elektronmikroszkópia segítségével meghatároztuk az emberi szervezetben is megtalálható, a fehérjék minőségbiztosítási folyamataiban jelentős szerepet játszó acilpeptid-hidroláz enzim modelljének szerkezetét. Legjobb tudomásunk szerint ez az első olyan szerkezetet, amiben
egy antibiotikum (a meropenem) molekula teljes gátló hatást fejt ki egy emlős fehérjén.
A közlemény a hét választása (Pick of the Week) lett és címlapra került.

Eredményünk a Chemical Science-ben olvasható: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/SC/D2SC05520A

Back to all news