Kis fehérje nagy sikere

Published 2013. február 22., péntek, 19:16

Expressziós és izotópjelölési munkánk kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy több Trp-kalitka minifehérje előállítását követően, azok hőmérsékletfüggő NMR (1H-15N-HSQC) vizsgálata rámutasson a „láthatatlan” köztiállapot(ok)ra.

Tc5bn

Back to all news