Valóban feltekeredett?

Published 2013. augusztus 30., péntek, 12:35

Dipeptid Foldamer

A Tarczay György vezette ELTE-s és Rosa Ortuno barcelonai csoportjával közösen olyan rövid foldamerek téralkat preferenciáját vizsgáltuk, amelyek kiralitás centrumaik „szelekciós nyomása” alá esnek. A lehűtött és 10K-en nemesgáz „burokban” stabilizált molekula térszerkezetekről IR méréseket készítettünk, s ezeket kvantumkémiai számítások segítségével értelmeztük. Biokompatibilis foldamer-tipikusokat azonosítottunk, amelyeket fehérjék flexibilis régióinak merevítésére is fellehet a jövőben használni.

Back to all news