Expressziós laboratórium

Labor felelős: Dr. Stráner Pál

Munkatársak: Fazekas Zsolt, Gadanecz Márton, Nagy-Fazekas Dóra, Dr. Taricska Nóra, István Bódy, Wagner Nóra, Götz Máté, Szabó Katalin

A gén- és biotechnológia fejlődése mára lehetővé tette nem csak egyes fehérjék expresszióját (pl. bakteriális rendszerekben), de a fehérjék átszabását, igény szerinti változtatását, s ezáltal új tulajdonságokkal rendelkező, a természetben nem megtalálható makromolekulák előállítását. Laboratóriumunkban a rekombináns DNS technológia modern eszközeit felhasználva lehetőségünk van már a 20-30 aminosavból felépülő minifehérjék, de akár a több száz aminosavból felépülő multidoménes makromolekulák előállítására, valamint ezek teljes (pl. 15N és/vagy 13C) vagy aminosav-specifikus izotópjelölésre is. Minifehérjék termeléséhez fúziós expressziós rendszereket dolgoztunk ki, ahol fúziós partnerként például az ubikvitin, a GFP, vagy más fehérjéket alkalmazunk sikerrel.

Laboratórium hírei

  • Expressziós labor költöztetése, bővítése

    Október elején az expressziós laborunk átköltözött a 315 illetve 316 laborokba. Ezáltal nagyobb munkafelület áll a rendelkezésünkre. A nagyobb készülékeket (centrifuga, autokláv, inkubátoros rázató) egy külön helyiségbe, a 315 laborba helyeztük el. Az utóbbi időben laborunk új eszközökkel, készülékekkel bővült (PCR készülék, elektroforézis és blottoló készülék, mini rázató platform), amelyek lehetővé teszik a könnyebb munkavégzést, ugyanakkor újabb módszerek alkalmazását.


  • Kis fehérje nagy sikere

    Expressziós és izotópjelölési munkánk kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy több Trp-kalitka minifehérje előállítását követően, azok hőmérsékletfüggő NMR (1H-15N-HSQC) vizsgálata rámutasson a „láthatatlan” köztiállapot(ok)ra.

    Tc5bn

Közlemények